0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بیلیارد بازی انفجار انفجار حکم پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس ها-(حتما مطالعه شود) پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  England Premier League
Gerwyn Price
۶
۴
Chris Dobey
Finished
۰۱:۱۰
Michael Smith
۴
۶
Chris Dobey
Finished
۰۰:۱۵
Michael van Gerwen
۶
۰
Nathan Aspinall
Finished
۰۰:۴۰
Michael van Gerwen
۱
۶
Gerwyn Price
Finished
۰۱:۵۵
  World Modus Super Series
Adam Lipscombe
۴
۲
Steve West
Finished
۰۱:۳۵
Sherrock Fallon
۳
۴
William Borland
Finished
۰۱:۵۵
Lee Budgen
۴
۳
Adam Lipscombe
Finished
۰۲:۱۰
Steve West
۳
۴
Sherrock Fallon
Finished
۰۲:۳۰
William Borland
۳
۴
Lee Budgen
Finished
۰۳:۰۰
Steve West
۴
۱
William Borland
Finished
۰۳:۲۰
Adam Lipscombe
۳
۴
Sherrock Fallon
Finished
۰۳:۲۵
Sherrock Fallon
۳
۴
Lee Budgen
Finished
۰۳:۴۰
William Borland
۲
۴
Adam Lipscombe
Finished
۰۳:۵۵
Lee Budgen
۱
۴
Steve West
Finished
۰۴:۴۰
Peter Burgoyne
۱
۴
Tony Wood
Finished
۱۳:۰۵
Danny Smith
۲
۴
David Wawrzewski
Finished
۱۳:۲۵
John Part
۰
۴
Ciaran Teehan
Finished
۱۳:۵۰
David Wawrzewski
۲
۴
Peter Burgoyne
Finished
۱۴:۰۰
Tony Wood
۴
۰
Ciaran Teehan
Finished
۱۴:۳۰
Danny Smith
۴
۳
John Part
Finished
۱۴:۳۵
Ciaran Teehan
۴
۳
David Wawrzewski
Finished
۱۵:۰۵
Peter Burgoyne
۴
۲
Danny Smith
Finished
۱۵:۲۵
John Part
۰
۴
Tony Wood
Finished
۱۵:۴۵
Peter Burgoyne
۱
۴
Ciaran Teehan
Finished
۱۶:۰۰
David Wawrzewski
۴
۲
John Part
Finished
۱۶:۲۰
Danny Smith
۱
۴
Tony Wood
Finished
۱۶:۳۵
John Part
۴
۲
Peter Burgoyne
Finished
۱۶:۳۵
Ciaran Teehan
۲
۴
Danny Smith
Finished
۱۶:۵۵
Tony Wood
۰
۴
David Wawrzewski
Finished
۱۷:۱۰
  Europe PDC European Tour - Event 2
William O'Connor
۶
۳
Marko Kantele
Finished
۱۵:۳۰
Ryan Joyce
۶
۴
Jermaine Wattimena
Finished
۱۶:۰۰
Brendan Dolan
۶
۱
Steve Lennon
Finished
۱۶:۳۰
Krzysztof Ratajski
۶
۵
Bradley Brooks
Finished
۱۷:۰۰
Geert Nentjes
۲
۶
Ricardo Pietreczko
Finished
۱۷:۳۵
Rene Eidams
۶
۴
Jurjen van der Velde
Finished
۱۸:۱۰
Jose Augusto Oliveira De Sousa
۰
۶
Ted Evetts
Finished
۱۸:۳۰
Luke Woodhouse
۵
۶
Andy Boulton
Finished
۱۹:۰۵
Jim Williams
۶
۲
John Henderson
Finished
۲۱:۳۰
Ross Smith
۶
۰
Pascal Rupprecht
inprogress
۲۲:۰۰
Ryan Meikle
-
-
Nico Kurz
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Maik Kuivenhoven
-
-
Chris Dobey
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Raymond Barneveld
-
-
Filip Sebesta
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید